top of page

โกกิ ร่วมกิจกรรมวันเด็ก ที่เขาดิน


เมื่อวันที่ 16 มคกราคม 2561 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2561 โกกิได้ร่วมนำอาหารและขนมที่ทำจากผลิตภัณฑ์ต่างๆของเรา มาแจกให้กับเด็กๆที่มาร่วมสนุกในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ สวนสัตว์ดุสิต

(เขาดิน) กรุงเทพมหานคร สำหรับคำขวัญวันเด็ก 2561 คือ " รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี "

บรรยากาศภายในงานวันเด็ก

บรรยากาศภายในงานวันเด็ก

บรรยากาศภายในงานวันเด็ก

บรรยากาศภายในงานวันเด็ก


Featured Posts
Recents Posts
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page