top of page

แป้งทอดกรอบกุ้งทอง

Golden Shrimp

*พิเศษ! สูตรใหม่กรอบนานกว่าเดิม ไม่ใส่ผงชูรส

ส่วนผสม

  • แป้งสาลี           39%

  • แป้งมัน             25%

  • แป้งข้าวเจ้า      13%

  • แป้งข้าวโพด    19%

  • อื่นๆ (เกลือและผงชูรส)            4%

วิธีการใช้ แป้งทอดกรอบกุ้งทอง

ผสมแป้ง 5 ถ้วย ต่อน้ำ 6 ถ้วย (5:6) ปรับให้แป้งหนาหรือบางตามอาหารที่ใช้ชุบทอดหรือตามต้องการ ผสมด้วยน้ำเย็นจัด จะช่วยให้ทอดแล้วพอง และกรอบยิ่งขึ้น

bottom of page